BLI PLATSCHEF

Ett Minne och en färgglad erfarenhet för livet

Varje platschef har stöd från West Prides kansli och både före och under festivalen deltar du i samråd med kansliet. Det du framförallt får med dig från att arbeta som platschef är en lärorik, rolig och viktig upplevelse och du får god erfarenhet i festivalarbete.

Vad gör våra platschefer?

West Prides platschefer ansvarar för var sitt av festivalens olika områden. Uppgifterna skiljer sig till viss del åt för varje område, men generellt består uppdraget av att planera för ditt område, schemalägga och arbetsleda volontärer och ledningsgrupp samt ansvara för etablering och avetablering. Du får en chans att utöka din förmåga att arbeta i team, knyta kontakter och är med och planerar och påverkar festivalen.

Snart kan du söka platschef eller
vice platschef till festivalen 2023!

Ansökan öppnar inom kort, håll utkik på våra sociala medier för information om när, eller kontakta  sara@westpride.se om du vill veta mer!

Säkerhet

Platschefen för säkerhet rör sig över hela festivalens område under festivalen och utbildar (i samråd med kansliet) andra platschefer och volontärer i West Prides säkerhetsplan.

Utöver de generella uppgifterna för platschefer, så planerar och samordnar säkerhets platschef säkerheten kring festivalens alla aktiviteter och gör förberedande säkerhetsarbete inför festivalen, som till exempel generella och specifika hotbildsanalyser, samt riskanalyser för enskilda programpunkter.

Säkerhets platschef har festivalkoordinatorn som kontaktperson på kansliet, som hjälper till med riskanalyser och liknande.

Passar det mig?

Att vara platschef för säkerhet på West Pride passar dig som har viss erfarenhet av säkerhetsarbete sedan tidigare, är bra på att bemöta människor och är stresstålig.

Prideredaktionen

Prideredaktionen är den förlängda armen till West Prides kommunikation.

Redaktionen besöker programpunkter och dokumenterar dessa via bild, text och film för att skapa content som redaktionen sedan lägger upp på West Prides sociala medier och hemsida. Materialet används också internt av West Pride, vilket innebär att redaktionen också dokumenterar festivalen bakom kulisserna och under uppbyggnad/nedtagande av festivalområdet.

Platschefen för detta område ansvarar för att Prideredaktionen tillsammans med verksamhetschef och kommunikatör genomför den kommunikationsplan som finns för festivalen, fördelar ansvar inom redaktionen för vem som sköter bild/text/film etc.

Passar det mig?

Platschefen för Prideredaktionen passar dig som har förkunskap av journalistiskt eller dylikt arbete, ett kreativt öga och gillar högt tempo.

Hand med likhetsbild

Pride House

Pride House är konceptet där större delen av seminarieprogrammet på West Prides samlas, vilket innebär workshops, föreläsningar, debatter, panelsamtal, utställningar, teaterföreställningar med mer.

Utöver de gemensamma arbetsuppgifterna för varje platschef, så arbetar den som är platschef för Pride House tillsammans med programkoordinatorn på kansliet med schemaläggning av programpunkterna i Pride House, ansvarar för anmälningar av och kontakt med programpunkter och programhållare som kommer in, kvalitetssäkrar programmet och dylikt.

Passar det mig?

Att vara platschef i Pride House passar dig som gillar planering och att ha koll på saker, gillar att möta människor och är flexibel.

Pride Park

Platschefen för Pride Park har utöver de generella uppgifterna för platschefer i uppdrag att planera, etablera och avetablera Pride Park, vilket bland annat innebär att ta emot anmälningar från och ha kontakt med utställare, ansvara för dekorationer och att sätta upp/ta ner parken.

Platschefen planerar också för säkerheten tillsammans med säkerhetssamordningen och vaktbolag.

Passar det mig?

Att vara platschef för Pride Park passar dig som kan ta stort ansvar i problemlösning för alla tänkbara situationer som kan uppstå, gillar människor och har stort tålamod.

Pride Parade

Pride Parade är festivalens största händelse. Privatpersoner, föreningar, idrottsorganisationer, partier med flera får möjligheten att gå i Pride Parade och på så sätt ställa sig bakom vårt budskap om allas lika värde och lika rättigheter. Platschefen för Pride Parade är med under planeringen av Pride Parade i fråga om paradsträcka, att skicka in tillståndsansökan, skapa och sprida anmälningsformulär, deltar i möten med berörda myndigheter.

Därtill är det platschefen som planerar logistiken för uppställningsplatsen, är den som främst har kontakt med medverkande ekipage och de som berörs av paradvägen (affärscentrum, institutioner med mera), planerar säkerhet med festivalkoordinator och platschefen för säkerhet.

Passar det mig?

Att vara platschef för Pride Parade passar dig som gillar planering och att ha många olika typer av arbetsuppgifter.

WEST PRIDE Ung

West Pride Ung är vår satsning för HBTQI-personer åldrarna 13-25. Med egen plats i parken, eget ekipage i paraden och egna programpunkter i Pride House blir detta som en egen minifestival i festivalen.

Här har platschefen möjlighet att ha kontakt med programarrangörer som föreningar, organisationer angående teman som workshops, pyssel, vård m.m.

Platschefen gör utöver de gemensamma uppgifterna för platschefer research av vad målgruppen efterfrågar för programpunkter, schemalägger de olika programpunkterna och har i uppgift att anordna minst tolv programpunkter för West Pride Ung.

Passar det mig?

För att vara platschef för West Pride Ung ser vi att du gärna själv är inom eller i närliggande åldern för målgruppen, har lätt för att prata med människor och är kreativ.

Infocentrum

West Pride Infocentrum startar upp i Nordstan helgen före festivalen och är West Prides ansikte utåt och festivalens informationskälla där program distribueras, festivalarmband ges ut och merch säljs. Under festivalen finns även ett infocentrum i Pride Park.

Platschefen för Infocentrum har kansliets kommunikatör som kontaktperson, är med och anordnar och genomför två pop ups innan festivalen i Göteborg med omnejd, etablerar, genomför och avetablerar infocentrumen utöver de generella uppgifterna för platschefer.

Passar det mig?

Att vara platschef för Infocentrum passar dig som är utåtriktad och kan ta både ris och ros, är service-minded och positivt inställd.

VOLONTÄRSAMORDNING

Volontärsamordningen arbetar för att rekrytera många och engagerade volontärer till festivalen. Det är också volontärsamordnaren som ansvarar för att de övriga områdesansvariga får de volontärer som de efterfrågat. Utöver de generella uppgifterna för platschefer är det också volontärsamordningen som tar emot anmälningar, anordnar kick-off och avtackning, distribuerar buss- och spårvagnsbiljetter till platschefer och volontärer, tillsammans med kansliet ansvarar för volontärutbildningarna och ansvarar för att volontärintyg ges ut till de volontärer som efterfrågar detta. 

Passar det mig?

Att vara volontärsamordnare passar dig som kan ha många saker igång samtidigt, är utåtriktad och har lätt för att prata med människor. Vissa kunskaper i Excel är också fördelaktigt, men inget måste. 

Samband & Logistik

Det här området verkar bakom kulisserna och är en oumbärlig stödfunktion för genomförandet av festivalen. Samband och logistik hämtar och kör ut material till de olika områdena, är med och etablerar och avetablerar festivalen med mer.

Platschefen för samband och logistik ansvarar för att rätt sak är på rätt plats i rätt tid, ansvarar för att artister hämtas/lämnas på hotell/backstage och ansvarar för marknadsdistrubition i form av affischering och programutdelning på stan, utöver de generella arbetsuppgifterna för platschefer.

Passar det mig?

Som platschef för samband och logistik behöver du ha B-körkort, därtill är det bra att vara en flexibel person och gilla problemlösning.

Backstage

Backstage är, precis som det låter, området bakom scen. Uppdraget som platschef för backstage innebär ett nära samarbete med Pride Parks platschef och även med säkerhetsorganisationen.

Backstages platschef deltar, utöver de generella uppgifterna för platschefer, i schemaläggning av uppträdanden på scen, har koll på transporter till och från scenen samt tar in riders och information från uppträdande artister och har kontakt med ljus- och ljudtekniker.

Passar det mig?

Arbetet som platschef för backstage passar dig som är bra på snabb problemlösning, är flexibel och lugn.